22 apr. 2021

Priebeh realizácie aktívneho parku v Pezinku

Pozrite sa s nami ako vznikal projekt "Revitalizácia vnútrobloku na Aktívny park Za hradbami č. 3 v Pezinku", na ktorom sme sa aktívne podielali aj my. Sme radi, že sme mohli byť súčasťou tohto skvelého projektu, ktorý bol v danom čase náš najväčší. Taktiež sme radi, že sme pomohli vytvoriť priestor pre občanov, kde môžu tráviť čas aktívne na čersvtvom vzduchu.

Pôvodný stav projektu

Miesto pred realizáciou bolo v dezolántom stave. Staré opustené a schátralé. Cieľ bol jasný, vrátiť tomuto miestu "život" a dať ho do stavu, aby sta tu mohli deti hrať bezpečne a športovci cvičiť na komplexnom športovisku. Návrh pozostával z 3 častí: detské ihrisko, workout ihrisko a multifunkčné ihrisko.

Začatie prác

Prípravné práce si vyžadovali zásah ťažkej mechaniky. V prvom rade sme odstránili staré herné prvky a mobiliár a následne aj asfaltové plochy. Materiál bolo potrebné odviesť a následne uskladniť na skládke odpadov.

Ako ďalší krok nasledovalo realizácia chodníkov z metličkového betónu. Tie tvoria základ pre orientáciu na plochde a zároveň ju rozdeľujú na tri základné zóny. Pri realizácii bolo nutné použiť ťažkú techniku - domiešavač a betón pumpu. Betónovalo sa neskoro do noci, aby bol chodník ráno suchý a odolný. 

Zároveň sme naviezli štrkové vrstvy do bývalých pieskovísk ako prípravu pre budúcu liatu podlahu.

Nasledovala sanácia múrikov sanačnou maltou v dvoch vrstvách o celkovej ploche 130 m2. Sanácii predchádzalo tryskovanie vodným prúdom pod tlakom 2500 barov. Sanačný náter má spevňovaciu funkciu a zároveň mal vizuálne zjednodiť znehodnotené múriky. Farba sanačnej omietky má sivú farbu a drsný povrch.

Ďalším krokom v realizácii projektu bolo osadenie herných a cvičiacich prvkov pred pokládou gumovej EPDM podlahy. Prvky sa buď kotvili k betónovému podkladu chemickou kotvou alebo priamo osádzali do vyĺbených jám a následne zabetónovali. Spolu s osádzaním provkov sa realizovala aj terasa z exotického dreva, na ktorej sú umiestnené prvky mestského mobiliáru a malé pieskovisko. 

Po osadení prvkov a terasy sme sa mohli pustiť do realizácie gumovej EPDM podlahy, ktorá tvorí podstatnú časť celého projektu. Táto plocha je veľmi pružná a odolná. Podlaha má primárne bezpečnostný charakter, teda má tlmiacu funkciu pri páde. Zároveň však tvorí ďalší fuknčný priestor pre hranie sa a cvičenie. Deti sa tak môžu na ploche behať, skákať a využívať ju ako ďalšie ihrisko. Taktiež cvičenci ju môžu využiť pre rôzne variácie cvikov, ako kľuky, stojky, výpady drepy atď. 

Podlaha sa realizuje v dvoch etapách. 1. vrstva, takzvané SBR je pružná vrstva v celkovej hrúbke cca 25 mm čiernej farby. Granulát má väčší priemer "zŕn", ako pochôdzia vrstva a je vyrobená najmä z recyklovaných pneumatík. Granule sú spojené pomocou polyuretánového dvojzložkového lepidla. 

Po dokončení 1. vrstvy SBR podlahy nasleduje realizácie 2. pochôdzej vrstvy. Tá má menší priemer "zŕn" a už sa nejedná o recyklát. Pokladanie vrchnej vrstvy nasleduje minimálne 24 až 48 hodín po SBR vrstve. Granulát je opäť zmiešaný s polyuretánovým lepidlom a nálsedne ručne hladený. Táto vrstva už nie je len jednofarebná. Na výber je z desiatok farieb, ktoré a dajú medzi sebou kombinovať a tak vytvárať vzory pre oživenie plochy. Na workout ploche sme zvolili trojuholníkový tvar pre celkové oživenie. Multifunkčné ihrisko sa realizovalo strojovo nie ručne, takzvaným finisherom. Po zaschnutí vrchnej vrstvy sme dokončili čiarovanie ihriska pre loptové hry.

Popri realizácii EPDM podlahy sa stavala aj pergola, ktorá je dominantou projektu. Pergola má celkovú dĺžku 29,4 metra a jej šírka je 3,1 metra. Pergola je osvetlená a bude zarastená popívanými rastlinami, ktoré budú mať tieniaci charakter. Pod pergolou sú umiestnené lavičky na sedenie a smetné koše. Je vyrobená zo smrekového dreva a povrchovo ošetrená.

Záver prác

Po dokončení hlavných prác nás čakalo hranie sa s detailami. Vyčistiť priestor, osadiť informačné tabule s prevádzkovým poriadkom a informáciami o projekte. Osadenie stojanov na bicykle, zvyšných lavičiek a smetných košov. Ako posledný krok nasledovalo odovzdanie projektu investorovi. Myslíme, že výsledok stojí za to, veď nakoniec posúďte sami.