ČASTO KLADENÉ OTÁZKY

Technické otázky

Áno, ak ide o zastavanú plochu väčšiu ako 25m2. Pre detailné informácie prosím kontaktujte príslušný stavebný úrad.

Áno, vieme zabezpečiť kompletnú realizáciu. Všetko však závisí od náročnosti projektu a celkového pomeru stavebných / odborných prác a produktov. Nie sme stavebná firma, avšak jednoduché stavebné úkony vieme zrealizovať vo vlastnej réžii.

V prípade municipalít je proces závislý od viacerých faktorov. V prvom rade musí byť zostavený projekt s jasným zámerom a parametrami, ktorý si musia zabezpečiť obce a mestá vo vlastnej réžii. Následne musí prebehnúť verejné obstarávanie. V prípade, že sme výhercom my, začneme interne procesovať daný projekt.

Nasleduje preberacie konanie priamo na mieste realizácie, objednávka produktov a ich farieb a stanovenie si termínov. Počas celej doby realizácie má investor možnosť nahliadnuť do elektronického stavebného denníka a po každom realizačnom dni sú k dispozícii aj fotky z miesta realizácie.

Po skončení realizácie projekt odovzdáme spolu s príslušnou dokumentáciou. Realizáciu nafotíme a pridáme na náš web, prípadne na sociálne siete. Následne miesto dostane aj svoju polohu na google maps.

Bezpečnosť a normy

Ak sa nachádza ihrisko vo verejnom priestranstve, do ktorého spadajú aj školy a škôlky, je potrebné aby dané ihrisko bolo vyrobené a osadené podľa príslušných európskych noriem. Pre detské ihriská má norma označenie STN EN: 1176, pre workout a fitness zariadenia STN EN: 16630, pre parkour STN EN: 16899. Ak ide o dopadové plochy, tie spadajú pod normu STN EN 1177.

Nutnosť dopadových plôch a ich typ závisí od kritickej výšky pádu (HIC) daných prvkov, ktoré sa nachádzajú na ihrisku. Pre detské prvky všeobecne platí, že do HIC nižšej ako 600mm nie je nutnosť dopadovej plochy. Pre HIC medzi 600 a 3000mm je nutnosť dopadovej plochy, ktorá tlmí náraz. Do 1000mm môže byť dopadová plocha trávnik. 

Pre workout a fitness prvky všeobecne platí, že do HIC nižšej ako 1000mm môže byť dopadová plocha kameň / betón / asfalt. Pre HIC medzi 1000 a 3000mm je nutnosť dopadovej plochy, ktorá tlmí náraz. Do 1200mm môže byť dopadová plocha ornica, do 1500mm trávnik.

Ďalšie varianty dopadových plôch sú riečny štrk dunajský, frakcie 4/8, kôra, piesok, EPDM dlažba, liate EPDM.

V rámci dopadovej plochy odporúčame EPDM varianty, ktoré sú najjednoduchšie na údržbu, vizuálne zaujímavé a predovšetkým najpohodlnejšie a najbezpečnejšie.

V prvom rade sa uistite, či je dané ihrisko v vyrobené v súlade s platnými európskymi normami na základe platného certifikátu alebo vyhlásenia o zhode. To isté platí aj o následnom osadení ihriska vo verejnom priestore. Tu je však potrebná znalosť daných noriem alebo objednanie inšpekčného kontrolóra. 

Pre bezpečnosť užívateľov odporúčame vystaviť prevádzkový poriadok na viditeľnom mieste, kde je jasne napísané, kto je oprávneným užívateľom ihriska a za akých podmienok. 

Ako prevádzkovateľ ste povinný vykonávať 3 typy kontrol:
- bežnú vizuálnu - minimálne 1 krát týždenne (odstránenie nečistôt, skla a iných nebezpečných predmetov)
- prevádzkovú - 1 krát za 1 až 3 mesiace - napr. dotiahnutie spojov, kontrola ostrých hrán,
odkrytie povrchu, chýbajúce časti, nadmerné opotrebenie, súdržnosť
konštrukcie, atď,
- hlavnú (povinnú) - 1 krát ročne - v prípadne nutnosti zmeny niektorých častí ihriska. Kontrolu vykonáva oprávnená osoba.

Kontaktujte nás v prípade záujmu o hlavnú ročnú kontrolu.

Zjednodušene povedané, je to najvyšší bod prvku, na ktorom sa dá stáť, sedieť, ležať alebo visieť. Ak si predstavíte, že dieťa stojí v domčeku so šmýkačkou, tak vzdialenosť vrchnej časti podlahy od zeme je kritická výška pádu (HIC). V prípade prvkov, na ktorých sa dá visieť, platí že v prípade ihrísk riadiacich sa normou STN EN 16630, najčastejšie workout ihriská, odrátavame od kritickej výšky pádu prvku 1 meter. Ak si predstavíte, že visíte na hrazde, ktorej výška je 2,4 metra, tak jej kritická výška pádu je 1,4 metra. Toto však neplatí pre detské prvky riadiace sa nromou STN EN 1176.

Najvyššia prípustná výška pádu prvkov na verejných priestranstvách je 3 metre.

Ochranná zóna prvkov alebo dopadová plocha je priestor, v ktorom sa nesmú nachádzať žiadne predmety, iné prvky ihriska alebo materiály, ktoré nepodielahajú norme o dopadových plochách - napríklad stromy, lavičky alebo rôzne ostré predmety. Ochranné zóny prvkov sú veľmi individuálne a vypočítavajú sa na základe kritickej výšky pádu prvkov, ktoré obsahujú. Ďalej závisí či pohyb užívateľ môže alebo nemôže kontrolovať. Na základe toho sa ochranné zóny môžu alebo nemôžu navzájom kryť. 

Ak si predsavíte že dieťa sedí v kolotoči alebo sa práve šmýka alebo hojdá, nemôže samo od seba zastaviť alebo zmeniť smer. Hovoríme o pohybe vynútenom zariadením a v tomto prípade sa dopadové plochy nesmú kryť. To znamená, že v ochrannej zóne kolotoča sa nesmie nachádzať ochranná zóna iného prvku. 

Pri prvkoch, kde dieťa alebo cvičenec vie kontrolovať svoj pohyb, napríklad balančná kladina, hrazda alebo rebrík, tak v tomto prípade sa ochanné zóny prvkov kryť môžu. Tým pádom zdieľajú ochrannú plochu prvku z vyššou kritickou výškou pádu.

Všeobecné

Pre správny výber ihriska je nutné poznať oblasť, v ktorej sa bude nachádzať a pre koho má primárne slúžiť. Podľa užívateľov a miesta sa vyberie vhodný typ ihriska alebo športoviska. Vo všeobecností platí, že tí najmenší sa chcú hrať, starší chcú cvičiť alebo hýbať sa a najstarší chcú aktívne oddychovať. Pre malé deti vo veku od 1 - 5 rokov odporúčame herné prvky, najmä domčeky so šmýkačkami, hojdačky alebo kolotoče. Tieto prvky patria medzi tie najobľúbenejšie.

Pre mierne staršie deti od 5 do 10 rokov odporúčame balančno - lezecké prvky. V tomto veku sa už detí nechcú hrať, ale chcú vymýšľať. Lezenie a šplhanie je tou správnou voľbou! Deti staršie ako 10 rokov máte často problém dostať na detské ihrisko. Už to nie je pre nich. Skôr ich uvidíte športovať na futbalovom, basketbalovom alebo hokejbalovom ihrisku. Veľmi obľúbené je naše OCTAGO MINI pre mini futbal.

Pre adolescentov definitívne odporúčame workout ihrisko alebo jednoduchú workout konštrukciu, stenu na lezenie alebo vonkajšie silové KF stroje. Cvičenie s vlastnou váhou tela je to najprirodzenejšie a najbezpečnejšie. Na svoje si určite prídu aj staršie deti od výšky 140 cm

Pre tých najstarších alebo tak isto pre začínajúcich športovcov máme v ponuke pohybové fit stroje, ktoré sú veľmi jednoduché na používanie a nenáročné na priestor. 

Ako doplnok ku každému športovisku určite odporúčame lavičky na sedenie a odpadkové koše, ktoré sú nevyhnutnou súčasťou každého mestského priestoru.

Štandardná záručná doba je 24 mesiacov, ak nie je zmluvou stanovená inak. Pre predĺženie záručnej doby a informácie o servisných kontrolách a výmene poškodených prvkov Vám radi poskytneme informácie telefonicky alebo mailom.

V prípade ohlásenia reklamácie je nutné danú závadu alebo problém najskôr zdokumentovať a preveriť buď priloženou fotodokumentáciou alebo videom, najlepšie však osobne priamo na mieste kde vznikla škoda. Miesto poškodenia zaistíme, aby sme zamedzili používaniu a tak predišli riziku zranenia alebo ďalšej škody. Ďalší postup závisí od rozsahu a príčiny poškodenia. V prípade mechanickej poruchy zariadení Vám poskytneme plnú náhradu škody v zákonom stanovenej lehote. 

Áno, viete. Granty a podporné programy vyhlasujú ako štát, tak aj súkromné firmy. Častokrát ide o komunitné granty s menšou výškou dotácie rozdelenou pre vyšší počet záujemcov. Čo sa týka štátnych grantov, tie sú vyhlasované nepravidelne a podliehajú prísnym kritériam.

Môžete ich sledovať tu: https://www.minedu.sk/sport/

V tomto prípade môžete priložiť ruku k dielu sledovaním aktuálnych grantových výziev, oslovovaním sponzorov, pre ktorých môže byť zaujímavé vidieť svoje logo na našich produktoch, prípadne participatívnym rozpočtom. 

Čo sa týka samotných produktov, tak doba dodania je štandardne 3 - 5 týždňov. Veľmi závisí od typu produktu jeho veľkosti v zmysle rozsahu a prípadných riešení na mieru.

Ako súčasť výstavby ihriska sme zvykli usporiadavať otváraciu akciu. Je to skvelý spôsob ako uviesť ihrisko do prevádzky a zároveň zvýšiť jeho povedomie. Tieto činnosti riešime vždy individuálne a je potrebné nás kontaktovať.

Vašu správu spracujeme nasledujúci pracovný deň. Dovtedy si môžete skrátiť čakanie na odpoveď prečítaním zaujímavých článkov v našej BLOG sekcii.

Ak ste na našej stánke nenašli produkt pre Vás, neodchádzajte. Spoločne môžeme prísť na to čo hľadáte. Dajte nám prosím vedieť čo presne hľadáte a my Vám dáme jasnú odpoveď, či sme schopní taký produkt dodať alebo vyrobiť. Napíšte alebo zavolajte nám.

Dodanie závisí od typu produktu, ale zväčša to je 3 - 5 týždňov. Samotná dĺžka realizácie závisí od jej rozsahu a množstva potrebných prác. Napríklad montáž workout ihrísk na pripravené podložie netrvá dlhšie ako deň.